www.ihltumdersler.com

   TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ
   TDB 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 2. YAZILI - B


Doküman İçeriği: TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-B:
1. “Her kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Ceb-rail ve Mikail’e düşman olursa bilsin ki, Allah da inkâr edenlerin düşmanıdır.”
Ayetinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
a. Cebrail ve Mikail isimleri Kur’an da bizzat geçmektedir.
b. Meleklere iman Alla’ın emridir.
c. Melekleri inkâr etmek Allah’ı düşman edinmektir.
d. Melekler günahsız ve iradesiz varlıklardır.
e. Melekleri inkâr insanı dinden çıkarır.

2. Allah’ın peygamber ve vahiy göndermesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
a. Peygamberler insanlığa rol modeldirler. Onlar olmasaydı insanlık doğruyu bulamazdı.
b. Peygamberler hayatın her alanında örnek kişiliğe sahip insanlardır.
c. Bütün peygamberler aynı inanç esaslarını telkin etmiş, öğretmişlerdir.
d. Toplumsal ihtiyaçlar ve zamanın şartları peygamberler arasında uygulama farklılıklarına sebep olmuştur.
e. Peygamberler bizim gibi insan olsalar bile bizim ihityaç duyduklarımıza muhtaç ve mecbur değillerdir.

3. “Ölü iken size hayat veren, sizi ölüme götüren, sonra da tekrar hayata kavuşturan ve sonunda kendisine döndürüleceğiniz Allah’ı nasıl inkâr edersiniz?”
Yukarıdaki ayet meali dikkate alındığında aşağıdaki-lerden hangisine ulaşılamaz?
a. Her şeye hayat veren Allah’tır.
b. Ölümden sonra tekrar hayata kavuşulacaktır.
c. Ahirete ciddi hazırlananlara cennet vadedilmiştir.
d. Allah’a dönmeyeceğini zannedip Allah2ı inkâr edenler vardır.
e. İnsan eninde sonunda rabbine dönecektir.

Devamı...

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TDB 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 2. YAZILI - B Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 1. ÜNİTE 1. TEST (7455)

9. Sınıf  TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ tdb 2. dönem 1. yazılı soruları (7200)

5. Sınıf  TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ İHO 5. Sınıf 1. DÖNEM 2. YAZILI (6482)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-A (5237)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 2. YAZILI-A (3839)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TDB 2. ÜNİTE TARAMA TESTİ - 1 (3628)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-E (3526)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-B (3334)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TDB 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 2. YAZILI - B (3308)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TDB 2. ÜNİTE TARAMA TESTİ - 5 (2984)