www.ihltumdersler.com

   TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ
   TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 2. YAZILI-A


Doküman İçeriği: TDB 9. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-A:
1. Yoksa onların sırlarını ve gizli konuşmalarını duymadı-ğımızı mı sanıyorlar? Hayır, öyle değil, yanlarındaki elçilerimiz yazmaktadır”
Ayetinde aşağıdaki meleklerden hangisinden bahsedil-mektedir?
a. Münker-Nekir
b. Azrail
c. Rakib atid
d. Cebrail
e. Kiramen-Kâtibin

2. Kendisine herhangi bir kitap veya suhuf veilmiş pey-gamberlere Resul denir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki peygamberlerden hangisi resuldür?
a. Hazreti Davud (as)
b. Hazreti Yusuf (as)
c. Hazreti İsmail (as)
d. Hazreti Nuh (as)
e. Hazreti Yahya (as)

3. Allah’ın peygamber ve vahiy göndermesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
a. Peygamberler olmasaydı insanlar Allah’ı aklıyla anlaya-mazdı.
b. İnsan aklıyla iyiyi doğruyu kavrasa bile gerçek kulluğu ancak peygamberlikle öğrenebilir.
c. Peygamber göndermek insanlara Allah’ın bir ikramı, yardımıdır.
d. İbadet, ahiret, haram ve helal gibi husular ancak pey-gamberlerin gönderilişiyle anlaşılabilir.
e. Peygamberlerin gönderilmesiyle insanların “bilmiyor-duk” bahanesinin önüne geçilmiştir.

Devamı...

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 2. YAZILI-A Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 1. ÜNİTE 1. TEST (7455)

9. Sınıf  TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ tdb 2. dönem 1. yazılı soruları (7199)

5. Sınıf  TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ İHO 5. Sınıf 1. DÖNEM 2. YAZILI (6482)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-A (5236)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 2. YAZILI-A (3839)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TDB 2. ÜNİTE TARAMA TESTİ - 1 (3628)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-E (3526)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-B (3334)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TDB 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 2. YAZILI - B (3307)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TDB 2. ÜNİTE TARAMA TESTİ - 5 (2984)