www.ihltumdersler.com

   TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ
   TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI-D


Doküman İçeriği: TDB 9. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI-D:
1. “Dünyanın neresine gidilirse gidilsin mutlaka bir inanca bir tapınağa rastlanır. Çünkü inanmak insanın yaratılı-şında vardır. Allah inanma duygusunu insanın ruhuna doğuştan koymuştur.”
Yukarıda behsedilen ana tema nedir? a. Her yerde tapınağın olduğu
b. İnançsız insanların olduğu
c. Dinin ülkeden ülkeye değiştiği
d. İnanma duygusunun doğuştan olduğu
e. Dinin insanları değiştirdiği

2. “Tanrının varlığının, metafizik hiçbir gerçeğin bilineme-yeceğini ve inanç konusunda tarafsız kalan” sapkın inanç aşağıdakilerden hangisidir?
a. Monoteizm
b. Politeizm
c. Gnostisizm
d. Agnostisizm
e. Realizm

3. “Onların çoğu, ancak Allah’a ortak koşarak iman eder-ler.” Ayeti aşağıdaki sapkın inançalardan hangisine vurgu yapmaktadır?
a. Deizm
b. Politeizm
c. Ateizm
d. Mistisizm
e. Agnostisizm

4. Aşağıdakilerden hangisi semavi bir din değildir?
a. İslamiyet
b. Yahudilik
c. Hristiyanlık
d. Musevilik
e. Hümanistlik

Devamı...

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI-D Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 1. ÜNİTE 1. TEST (7455)

9. Sınıf  TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ tdb 2. dönem 1. yazılı soruları (7199)

5. Sınıf  TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ İHO 5. Sınıf 1. DÖNEM 2. YAZILI (6482)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-A (5237)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 2. YAZILI-A (3839)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TDB 2. ÜNİTE TARAMA TESTİ - 1 (3628)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-E (3526)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-B (3334)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TDB 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 2. YAZILI - B (3307)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TDB 2. ÜNİTE TARAMA TESTİ - 5 (2984)