www.ihltumdersler.com

   TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ
   TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-C


Doküman İçeriği: TDB 9. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI-C:
1. Din için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Beşeri ve ilahi dinler diye çeşitleri vardır.
b. Din duygusu fıtridir, doğuştandır.
c. Bütün dinler evrenseldir.
d. Her insan islam fıtratı (dini) üzere yaratılır. e. Çevrenin ve ailenin tercihleri fıtratı değiştirebilir.

2. “Tanrı başta olmak üzere tüm varlığa ve olaylara ilişkin gerçek bilginin kaynağının vahiy ve akıl değil keşif ve il-ham”ın olduğunu savunan sapkın inanç aşağıdakilerden hangisidir?
a. Monoteizm
b. Politeizm
c. Gnostisizm
d. Agnostisizm
e. Realizm

3. Hinduzim dininde ortaya çıkıp diğer uzak doğu dillerine de yayılan ve ruhun bir bedenden başka bir bedene geçtiğine inanılan tevhid inancına aykırı inanç aşağıda-kilerden hangisidir?
a. Reenkarnasyon
b. Pozitivizm
c. Hümanizm
d. Ateizm
e. Nihilizm

Devamı...

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-C Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 1. ÜNİTE 1. TEST (7455)

9. Sınıf  TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ tdb 2. dönem 1. yazılı soruları (7200)

5. Sınıf  TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ İHO 5. Sınıf 1. DÖNEM 2. YAZILI (6482)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-A (5237)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 2. YAZILI-A (3839)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TDB 2. ÜNİTE TARAMA TESTİ - 1 (3628)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-E (3526)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-B (3334)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TDB 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 2. YAZILI - B (3307)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TDB 2. ÜNİTE TARAMA TESTİ - 5 (2984)