www.ihltumdersler.com

   HİTABET DERSİ
   HİTABET 1. DÖNEM 1. YAZILI-B


Doküman İçeriği: HİTABET 1. DÖNEM 1. YAZILI-B:
1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. İrşat; hidayete erdirme, yol gösterme demektir.
b. İrşat faaliyetleri sadece camilerde yapılmalıdır.
c. Tebliğ; ulaştırmak, iletmek anlamına gelir.
d. Tebliğ ifadesi, Kuran’da genelde peygamberler için kul-lanılmıştır.
e. Peygamberlerin sıfatlarından biri de tebliğdir.
2. Aşağıdakilerden hangisi imam-hatibin görevlerinden bi-ridir?
a. Gerekli hallerde tekbir almak, sala vermek
b. Ehil olmayanlara ezan okutmamak, müezzinlik yaptır-mamak
c. Mukabele okumak
d. Güzel ezan okuyabilecek eleman yetiştirmek
e. Her türlü sohbete iştirak etmek
3. Din görevinin gerektirdiği kişisel özellikler arasında aşa-ğıdakilerden hangisi gösterilemez?
a. Görevini benimseme
b. Temsil gücü
c. Görevin gerektirdiği bilgiye sahip olma
d. İhlâs
e. Samimiyet
Devamı...

HİTABET DERSİ HİTABET 1. DÖNEM 1. YAZILI-B Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

HİTABET DERSİ HİTABET 1. DÖNEM 1. YAZILI-A (14545)

12. Sınıf  HİTABET DERSİ Hitabet 12. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları (14478)

HİTABET DERSİ HİTABET 11. SINIFLAR 1. DÖNEM 2. YAZILI-A (7666)

HİTABET DERSİ HİTABET 1. ÜNİTE 1. TEST (4699)

HİTABET DERSİ HİTABET 2. ÜNİTE TEST-1 (4645)

HİTABET DERSİ HİTABET 11. SINIFLAR 1. DÖNEM 2. YAZILI-B (4097)

HİTABET DERSİ HİTABET 1. DÖNEM 1. YAZILI-B (3549)

HİTABET DERSİ HİTABET HUTBE-1 (İMAM HATİPLİ OLMAK) (2876)

HİTABET DERSİ HİTABET 12. SINIF YILLIK PLANI (2254)

HİTABET DERSİ 2013-2014 HİTABET 12. SINIF YILLIK PLAN (2003)