www.ihltumdersler.com

   KELAM DERSİ
   KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (C)


Doküman İçeriği: KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (C):
1. Kelamın tanımı için aşağıda verilen açıklamaladan hangisi doğ-ru değildir?
a. Söz, ibare
b. Konuşma
c. Vahyin ilkeleri doğrultusunda düşünme
d. İmani esaslarda ispata güç kazandırma
e. Kur’anın manasını anlama
2. Aşağıda verilenlerden hangisi kelam ilminin konusuna girmez?
a. Şeytanın yaratılmasının sebebi
b. Siyer-i nebi
c. Melekler ve cinler
d. İman amel ilişkisi
e. Mezhepler
3. Aşağıda verilenlerden hangisi kelam ilminin amaçlarından biri değildir?
a. Dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak
b. Kültür ve medeniyetin anlaşılmasını sağlama
c. Mü’minin imanını taklidten tahkike yükseltmek
d. Ahlaki esasları ortaya koymak
e. İmani esasları açıklayıp akılla temellendirmek

Devamı...

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (C) Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

11. Sınıf  KELAM DERSİ Akaid Kelam 11. Sınıflar 2. Dönem 2. Yazılısı (12770)

11. Sınıf  KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI (12754)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (A) (8826)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (A) (6879)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (6308)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (B) (5108)

11. Sınıf  KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI B (4593)

12. Sınıf  KELAM DERSİ Kelam ve Akaid Dersi 1.dönem 2.yazlı soruları (4495)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (C) (4293)

12. Sınıf  KELAM DERSİ Kelam ve Akaid Dersleri 2. Dönem 2. Yazılısı (4183)