www.ihltumdersler.com

   KELAM DERSİ
   KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (B)


Doküman İçeriği: KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (B):
1. Aşağıda verilenlerden hangisi kelam ilminin konusuna girmez?
a. Allah’ın zat ve sıfatları
b. Peygamberlik ile ilgili konular
c. Sebe-i nuzul
d. Varlığın başlangıcı
e. Kaza ve kader
2. Aşağıda verilenlerden hangisi kelam ilminin amaçlarından biri değildir?
a. Kur’anda belirtilen inanç esaslarını açıklamak
b. İmana uygun olmayan fikirleri, hurafeleri tespit etmek
c. İslama yönelik eleştirilere cevap vermek
d. İnkârdaki delillerin çürüklüğünü ispat etmek
e. Ahlaki esasları ortaya koymak
3. Kelam ilminin doğuşu ve gelişimi için aşağıda verilen açıklam-lardan hangisi doğru değildir?
a. İslamın yayılması sonucu karşılaşılan farklı kültürler kelamın doğuşunu hazırlayan sebeplerdendir.
b. Kelam ilminin doğuşu hazreti peygamberle başlar.
c. Hasan-ı Basri, İbrahim en-Nehai “ilk fikri hareketler” döneminin öncüleridir.
d. Halifeler dönemindeki siyasi çalkantılar kelamın doğuş sürecini hızlandırmıştır.
e. Hicri üçüncü asır inanç konusundaki akımların ortaya çıktığı bir dönemdir.
Devamı...

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (B) Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

11. Sınıf  KELAM DERSİ Akaid Kelam 11. Sınıflar 2. Dönem 2. Yazılısı (12756)

11. Sınıf  KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI (12730)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (A) (8802)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (A) (6854)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (6294)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (B) (5083)

11. Sınıf  KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI B (4580)

12. Sınıf  KELAM DERSİ Kelam ve Akaid Dersi 1.dönem 2.yazlı soruları (4481)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (C) (4270)

12. Sınıf  KELAM DERSİ Kelam ve Akaid Dersleri 2. Dönem 2. Yazılısı (4163)