www.ihltumdersler.com

   KELAM DERSİ
   KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (A)


Doküman İçeriği: KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (A):
1. Kelamın tanımı için aşağıda verilen açıklamaladan hangisi yan-lıştır?
a. Kesin deliller kullanarak şüpheleri giderme
b. İslam inanç esalarını ispata güç kazandırma
c. Vahyin ilkeleri doğrultusunsa araştırma
d. Allah’ın emirlerini ortaya çıkarma
e. Yaradanı, kâinatı ve insanın mahiyetini kavrama
2. Aşağıda verilenlerden hangisi kelam ilminin konusuna girmez?
a. Haram ve helali tespit
b. Allah âlem ilşkisi
c. Bilgi ve kaynakları
d. İman amel ilişkisi
e. Hayır ve şer
3. Aşağıda verilenlerden hangisi kelam ilminin yöntemlerinden biri değildir?
a. Ele aldığı konuları mantık kurallarına uygun olarak akli yöntem-lerle açıklar.
b. Fizik âlem ile ilgili olarak duyu organlarını kullanır.
c. Hakikate ulaşmak için görüneni esas kabul eder.
d. Gayb âlemi için vahyi esas tutar.
e. Bilinenden bilinmeyene ulaşmak için temsil yöntemini kullanır.
4. Aşağıda verilen isimlerden hangisi kelamcı değildir?
a. Hasan-ı Basri
b. İbrahim en-Nehai
c. Maturidi
d. Eşari
e. Buhari
Devamı...

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (A) Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

11. Sınıf  KELAM DERSİ Akaid Kelam 11. Sınıflar 2. Dönem 2. Yazılısı (12770)

11. Sınıf  KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI (12755)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (A) (8827)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (A) (6879)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (6308)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (B) (5108)

11. Sınıf  KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI B (4594)

12. Sınıf  KELAM DERSİ Kelam ve Akaid Dersi 1.dönem 2.yazlı soruları (4495)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (C) (4293)

12. Sınıf  KELAM DERSİ Kelam ve Akaid Dersleri 2. Dönem 2. Yazılısı (4183)