www.ihltumdersler.com

   FIKIH DERSİ
   FIKIH 11. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (E)


Doküman İçeriği: İMAM HATİP LİSESİ 2013 – 2014 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR FIKIH DERSİ 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI (E):
1. Fıkıh ilmi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Bir bütün olarak dinin doğru anlaşılmasıdır. b. Fıkıh ile uğraşan fakih denir c. Fıkıh ile içtihad, fakih ile müçtehid aynı anlamdadır. d. Kelamı ilahidir. e. Kişinin günlük hayatında zararına olan şeyleri bilmesidir.
2. Fıkıh ilminin amacı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Zamana ve coğrafyaya göre feraizleri belirler. b. İnsanlar arası ilişkilerin olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlar. c. Hayatı kolaylaştırıcı kuralları öğretir. d. Hukukun üstünlüğünü sağlar. e. Her asrın asr-ı saadet olmasının formüllerini ortaya koyar.
3. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konularından biri değil-dir?
a. Feraiz b. Aile hukuku c. Cezalar d. Sosyal ilişkiler e. Hikayat; Devamı...

FIKIH DERSİ FIKIH 11. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (E) Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

FIKIH DERSİ FIKIH 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (A) (26216)

FIKIH DERSİ FIKIH 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (B) (6950)

  FIKIH DERSİ ZEKAT SLAYTI (6426)

FIKIH DERSİ FIKIH 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (5207)

10. Sınıf  FIKIH DERSİ Fıkıh Dersi I. Dönem 1. Yazılı Soruları - A (5000)

FIKIH DERSİ FIKIH 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-B (4846)

FIKIH DERSİ FIKIH 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (C) (4572)

FIKIH DERSİ FIKIH 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-A (4558)

10. Sınıf  FIKIH DERSİ FIKHIN KAVRAMLARI VE KAYNAKLARI-1 SLAYT (4485)

10. Sınıf  FIKIH DERSİ FIKIH 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI A (4133)