www.ihltumdersler.com

   HADİS DERSİ
   HADİS 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (C)


Doküman İçeriği: SOLHAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR HADİS DERSİ 1. DÖNEM 2.YAZILI SORULARI:
1. Aşağıdakilerden hangisi kudsi hadislerin edindiği konulardan biri değildir?
a. Allah’ın büyüklüğü
b. Allah’ın rahmetinin genişliği
c. Allah’ın kudretinin eşsizliği
d. Allah’ın ihsan ve ikramının bolluğu
e. Allah’ın emir ve yasakları
2. Merfu hadis için aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlış-tır?
a. Hz. Peygamber (SAV)’e isnad edilen bütün söz, fiil ve takrirlere denir.
b. Lâfzen hazreti peygamber(sav)’e manen Allaha isnad edilen söz-lerdir.
c. Hadise merfu denilmesinin sebebi peygamber sözünü sahabe-tabiin sözünden ayırt etmektir.
d. Merfu denilince akla peygamber sözü gelmelidir.
e. Merfu hadis sened ve metinden oluşur.
3. Aşağıdakilerden hangisi merfu hadisteki rivayet kalıplarından biri olamaz?
a. Resullullahtan işittim ki…
b. Resulullah dedi ki…
c. Resulullaha nazil oldu ki…
d. Allah resulü şöyle yapardı…
e. Resulullah şöyle yaparken gördüm…
Devamı...

HADİS DERSİ HADİS 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (C) Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI B (18094)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI (TEST) (15071)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI A (11195)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS ÇEŞİTLERİ SLAYT (9859)

10. Sınıf  HADİS DERSİ Hadis I. Dönem 2. Yazılı Soruları - A (9798)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS GENEL TEST (9272)

10. Sınıf  HADİS DERSİ Hadis I. Dönem 2. Yazılı Soruları-B (8186)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS VE SÜNNETİN ANLAŞILMASI SLAYT (7008)

HADİS DERSİ HADİS 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-A (6561)

HADİS DERSİ HADİS 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (6036)