www.ihltumdersler.com

   HADİS DERSİ
   HADİS 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (B)


Doküman İçeriği: SOLHAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR HADİS DERSİ 1. DÖNEM 2.YAZILI SORULARI:
1. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a. Allah’a izafe dilen hadislere kudsi hadis denir.
b. Peygambere izafe edilen hadislere sünnet hadis denir.
c. Sahabeye izafe dilen hadislere mevkuf hadis denir.
d. Tabiin neslinden birine izafe dilen hadislere maktu hadis denir.
e. Kudsi hadisler lâfzen hazreti peygamber(sav)’e manen Allaha is-nad edilen sözlere denir.
2. Aşağıdakilerden hangisi kudsi hadisin konularından biridir?
a. Allah’ın sıfatları
b. Helal-haram
c. İbadetler
d. Namaz
e. Zekât
3. Ahad hadis için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Mütevatir hadis şartlarını taşımayan hadislerdir.
b. Ahad hadise haberi vahid de denir.
c. Ahad hadisler kudsi hadislerdir.
d. Peygamberden rivayet edilen hadislerin çoğu ahad hadistir.
e. Ahad hadis kendi arasında meşhur, aziz ve garip olarak üçe ayrı-lır.

Devamı...

HADİS DERSİ HADİS 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (B) Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI B (18095)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI (TEST) (15071)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI A (11195)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS ÇEŞİTLERİ SLAYT (9859)

10. Sınıf  HADİS DERSİ Hadis I. Dönem 2. Yazılı Soruları - A (9798)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS GENEL TEST (9273)

10. Sınıf  HADİS DERSİ Hadis I. Dönem 2. Yazılı Soruları-B (8186)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS VE SÜNNETİN ANLAŞILMASI SLAYT (7008)

HADİS DERSİ HADİS 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-A (6561)

HADİS DERSİ HADİS 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (6037)