www.ihltumdersler.com

   HADİS DERSİ
   HADİS 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (A)


Doküman İçeriği: SOLHAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR HADİS DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI
1. “Aşağıdakilerden hangisi kaynağına göre hadis çeşitlerinden bi-rinin adı değildir?
a. Müsned
b. Kudsi
c. Merfu
d. Mevkuf
e. Maktu
2. Aşağıdakilerde hangisi kudsi hadisler için söylenirse yanlış olur?
a. Lâfzen hazreti peygamber(sav)’e manen Allaha isnad edilen söz-lerdir.
b. Kudsi hadislere ilahi veya Rabbani hadisler de denir.
c. Kudsi hadislere aynı zamanda ayette denir.
d. Ayetlerin bir benzerini insanlar taklid etmekten aciz oldukları gibi kudsi hadisleri de taklid edemezler.
e. Kudsi hadis de senet ve metinden oluşur.
3. Sahabenin hazreti peygamberden naklettikleri aşağıdaki konu-lardan hangisi merfu hadis olarak kabul edilemez?
a. Geçmiş peygamberler veya gelecekte cereyan edecek olaylar
b. Yapılması helal veya haram olan mevzular
c. Şahsi görüş ve kanaate dayanması mümkün olmayan mevzular
d. Ayet ve hadise dayanarak yapılan içtihadler
e. Hükmen merfu hadisler
Devamı...

HADİS DERSİ HADİS 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (A) Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI B (18094)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI (TEST) (15070)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI A (11194)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS ÇEŞİTLERİ SLAYT (9859)

10. Sınıf  HADİS DERSİ Hadis I. Dönem 2. Yazılı Soruları - A (9797)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS GENEL TEST (9272)

10. Sınıf  HADİS DERSİ Hadis I. Dönem 2. Yazılı Soruları-B (8186)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS VE SÜNNETİN ANLAŞILMASI SLAYT (7008)

HADİS DERSİ HADİS 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-A (6561)

HADİS DERSİ HADİS 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (6036)