www.ihltumdersler.com

   HADİS DERSİ
   HADİS 11. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (C)


Doküman İçeriği: SOLHAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR HADİS DERSİ 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI
1. “Peygamberimizin görevlerinden biri de “beyan etmek, izah etmek, açıklamak” tır. Buna göre bu cümlede peygamberimizin hangi görevinden bahsedilmektedir?
a. Tebliğ
b. Teybin
c. Teşri
d. Tadil
e. Beşeri
2. Hazreti peygamberimiz (SAV)’e itaatle Allah’a itaatin eşdeğer tutulmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi göste-rilemez?
a. Hazreti Peygamberin otoritesini sağlamak
b. O’na (SAV)’e gelen vahyi dikkate alıp önemsemek
c. Allah’ın marziyatını en iyi bilmesi, yapması
d. Ahlakının Kur’an ahlakı olması
e. Bizim gibi bir insan (beşer) olduğunun bilinmesi
3. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti peygamberin tebliğinin özellik-lerinden biri değildir?
a. Karşılık beklememesi
b. Ayetleri açıklaması
c. Kınayanlara aldırış etmememsi
d. İnsanları inanmaları için zorlaması
e. Vahyi gizlememesi
Devamı...

HADİS DERSİ HADİS 11. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (C) Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI B (18095)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI (TEST) (15071)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI A (11195)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS ÇEŞİTLERİ SLAYT (9859)

10. Sınıf  HADİS DERSİ Hadis I. Dönem 2. Yazılı Soruları - A (9798)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS GENEL TEST (9273)

10. Sınıf  HADİS DERSİ Hadis I. Dönem 2. Yazılı Soruları-B (8186)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS VE SÜNNETİN ANLAŞILMASI SLAYT (7008)

HADİS DERSİ HADİS 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-A (6561)

HADİS DERSİ HADİS 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (6037)