www.ihltumdersler.com

   HADİS DERSİ
   HADİS 11. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (A)


Doküman İçeriği: SOLHAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR HADİS DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI (A) SORULARI:
1. “Hristiyanların Meryem oğlu İsa’ya yaptıkları gibi hakkımda aşırı övgülerde bulunmayın. Şurası muhakkak ki ben bir kulum…” hadisiyle Hazreti peygamber (SAV) hangi yönüne vurgu yapmıştır?
a. Doğruluk
b. Tebliğ
c. Beşer
d. Nebi
e. Resul
2. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin sıfatlarından biri de-ğildir?
a. Sıdk
b. Tebliğ
c. Vahiy
d. Fetanet
e. Resul
3. Peygamberimizin görevlerinden biri de “kanun ve hüküm koy-mak” tır. Buna göre bu cümlede peygamberimizin hangi göre-vinden bahsedilmektedir?
a. Tebliğ
b. Teybin
c. Teşri
d. Tadil
e. Beşeri
4. Aşağıdakilerden hangisi hadis ilminin adlarından biri olamaz?
a. İlmü’r-Rivaye
b. Ahlaku’n-Nebi
c. İlmü’l-Ahbar
d. İlmü’t-Tarik
e. İlmü’l-Asar
Devamı...

HADİS DERSİ HADİS 11. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (A) Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI B (18094)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI (TEST) (15071)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI A (11195)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS ÇEŞİTLERİ SLAYT (9859)

10. Sınıf  HADİS DERSİ Hadis I. Dönem 2. Yazılı Soruları - A (9798)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS GENEL TEST (9272)

10. Sınıf  HADİS DERSİ Hadis I. Dönem 2. Yazılı Soruları-B (8186)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS VE SÜNNETİN ANLAŞILMASI SLAYT (7008)

HADİS DERSİ HADİS 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-A (6561)

HADİS DERSİ HADİS 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (6036)