www.ihltumdersler.com

   KELAM DERSİ
   KELAM 1. ÜNİTE 1. TEST


Doküman İçeriği: KELAM ÜNİTE-1 (KONU TARAMA TESTİ-1): 1. Kelamın tanımı için aşağıda verilen açıklamaladan hangisi doğru değildir? a. Söz, ibare b. Konuşma c. Vahyin ilkeleri doğrultusunda düşünme d. İmani esaslarda ispata güç kazandırma e. Kur’anın manasını anlama 2. Kelamın tanımı için aşağıda verilen açıklamaladan hangisi yanlıştır? a. Kesin deliller kullanarak şüpheleri giderme b. İslam inanç esalarını ispata güç kazandırma c. Vahyin ilkeleri doğrultusunsa araştırma d. Allah’ın emirlerini ortaya çıkarma e. Yaradanı, kâinatı ve insanın mahiyetini kavrama 3. Aşağıda verilenlerden hangisi kelam ilminin konusuna girmez? a. Allah’ın zat ve sıfatları b. Peygamberlik ile ilgili konular c. Sebe-i nuzul d. Varlığın başlangıcı e. Kaza ve kader; Devamı...

KELAM DERSİ KELAM 1. ÜNİTE 1. TEST Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

11. Sınıf  KELAM DERSİ Akaid Kelam 11. Sınıflar 2. Dönem 2. Yazılısı (11895)

11. Sınıf  KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI (9113)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (A) (6281)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (5198)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (A) (4533)

11. Sınıf  KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI B (3781)

12. Sınıf  KELAM DERSİ Kelam ve Akaid Dersi 1.dönem 2.yazlı soruları (3573)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (B) (3535)

12. Sınıf  KELAM DERSİ Kelam ve Akaid Dersleri 2. Dönem 2. Yazılısı (3395)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-A (3096)