www.ihltumdersler.com

   12. Sınıf
   TEFSİR DERSİ
   Tefsir Yazılı Soruları


Doküman İçeriği: Tefsir dersi Yazılı Soruları: Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanları ile doldurunuz. Fıkıh, İlham, Öğle, Müfessir, İşaret etmek, Hz. Muhammed, İkindi, Zeyd b. Sabit, Tercüme, Kelam, Me’al, Tebliğ, Mütercim, Manevî; 1.Tefsir ilmi ayet ve hadislerden hüküm çıkarmada ve ahkam ayetlerinin yorumlanmasında ……………… ilminden faydalanır. 2.“ Derken Zekeriya ibadet yerinden halkının karşısına çıktı.(konuşmak istedi, konuşamadı.) ve onlara ‘ Sabah akşam Allah’ı teşbih edin.’ Diye vahyetti.”(Meryem, 11) ayetinde vahy kelimesi ……………..anlamında kullanılmıştır. Devamı...

12. Sınıf TEFSİR DERSİ Tefsir Yazılı Soruları Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: fatıma
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-A (17607)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-A (14086)

12. Sınıf  TEFSİR DERSİ Tefsir 1. dönem 1. yazılı soruları (12206)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (9893)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 2. DÖNEM 2. YAZILI (9382)

12. Sınıf  TEFSİR DERSİ Tefsir Yazılı Soruları (7083)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-B (6105)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 1. ÜNİTE 1. TEST (5996)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-A (5626)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-B (5169)